Spørgeskema fra Cynope Survey

Analysemodul


Den opsamlede datamængde analyseres med det inkluderede analyse-modul - undervejs eller når undersøgelsen er afsluttet.

Analysemodul Du har herunder mulighed for at afprøve analyse-modulet på de tre demo-undersøgelser, der er tilgængelige under demonstration.

» Prøv analyse-modulet på en simpel undersøgelse
» Prøv analyse-modulet på matricer
» Prøv analyse-modulet på rankingAnalysemodulet i detaljer

Svar-analyse på hvert spørgsmål
For hvert spørgsmål vises der en svarprocent samt antal svar ved hver valgmulighed.
En horisontal skyder, viser svarprocenten grafisk så svarfordelingen hurtigt kan aflæses.
Se eksempel på standardspørgsmål
Se eksempel på matrice-spørgsmål
Se eksempel på ranking-spørgsmål
Se eksempel på tekst-svar

Krydstabulering af to spørgsmål
Hvis der ønskes en sammenhæng mellem svar på to spørgsmål, kan der genereres en krydstabel imellem de to spørsgmål, der viser antal af svar til svarmulighed i spørgsmål 1 i forhold til svarmulighederne i spørgsmål 2.
Se eksempel på krydstabulering

Filtre, der kan aktiveres i analysen
Filtre giver mulighed for at finde mere komplicerede sammenhænge respondenternes svar.
Eksempelvis kan der aktiveres et filter på en eller flere svarmuligheder i et eller flere spørgsmål, og svar-analysen vil herefter kun vise svar fra respondenter, der opfylder filteret. Filteret kan også være en dato-periode.
Se eksempel på filtre

Udtræk til eget analyse-software (format kan åbnes i fx MS Excel)
Du vil kunne trække data ud i en tekst-fil med semikolon- eller komma-separerede felter.
Udtrækket kan begrænset til en valgfri periode.
Se eksempel på udtræk

Vis/fjern respondenter
Denne funktion giver mulighed for at se detaljer om respondenterne, ligesom det er muligt at fjerne en eller flere respondenter og dennes eller disses svar i undersøgelsen.

Kom i gang med et aktuelt spørgeskema
Prøv demo-spørgeskemaer

Priseksempler

Op til 20 spørgsmål, 500 respondenter:
DKK 1995,00
Op til 30 spørgsmål, 1000 respondenter:
DKK 2995,00
Op til 40 spørgsmål, 2000 respondenter:
DKK 3995,00

Priserne inkluderer al implementering, afvikling og adgang til analysemodul.


Spørgeskema online fra Cynope Survey | Survey | Spørgeskemaer | Info